Boliger ved Dalbybakker nær Kolding

Vi har både el- og VVS-entreprisen ved Dalbybakker, hvor vi er med til at opføre 17 boliger.